A casa en 24-48 h
Enviament gratuït a partir de 49€
Recollida gratuïta a botiga
Garantia de devolució
Menú
Informació pràctica
Devolucions

Dret de desistiment
El client gaudirà d’un període de catorze (14) dies hàbils, a comptar des de la seva data de recepció efectiva al seu domicili, per efectuar una devolució del material comprat en concepte de desistiment. Aquesta devolució comportarà el reemborsament del pagament satisfet amb les següents condicions:

  • El producte retornat haurà d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original, perfectament tancat i precintat. En cap cas, tret de productes defectuosos o en mal estat, s’acceptaran devolucions de producte obert o que hagi sigut utilitzat per part de l’usuari.
  • S’haurà de remetre conjuntament amb el producte retornat la factura corresponent (original en cas de ser una devolució total o fotocòpia en cas de ser parcial).
  • El client es farà càrrec de la gestió i despeses derivades de l’enviament de retorn fins les dependències de Gadgets & Cuina SL a C/Aragó, 249 – 08007 Barcelona. En cap cas, tret de productes defectuosos o en mal estat, Gadgets & Cuina proporcionarà una companyia de transports al client per fer la seva devolució.
  • Un cop el producte arribi a Gadgets & Cuina, es procedirà a la seva revisió per part del nostre personal que certificarà el seu perfecte estat i embalatge, així com si han transcorregut un màxim de 14 dies hàbils entre la data de recepció al seu domicili i la data de recollida del mateix per part del seu transportista en direcció a Gadgets & Cuina. De resultar satisfactori el control es procedirà a retornar l’import satisfet en un període màxim de 30 dies naturals a comptar des de la nostra recepció efectiva.

En cas de que no s’observessin totes i cadascuna de les anteriors condicions (embalatge original, perfectes condicions, factura annexa) es considerarà no aplicable el dret de desistiment. En aquest cas, Gadgets & Cuina ni procedirà a la devolució de l’import satisfet ni es farà càrrec del reenviament del producte. El propi client haurà de buscar els mitjans per tornar-lo a recollir de les nostres dependències.

 

Exempcions al dret de desistiment
En casos de comandes personalitzades per a un client, degut a l’elevada quantitat d’un mateix producte sol·licitat o a l’encàrrec de productes fora de catàleg (la devolució de les quals podria desvirtuar el normal estocatge de Gadgets & Cuina), quedarà en suspens el dret de desistiment. En aquests casos excepcionals s’informarà prèviament al client d’aquest fet i s’acordarà la solució.

Vine a veure’ns a la botiga

Aragó, 249
Barcelona

Com arribar-hi

L'Illa Diagonal

Com arribar-hi

C.C. La Maquinista

Com arribar-hi

Valencia

Com arribar-hi